Najaarscompetitie 2019

De inschrijving voor de Tennis Najaarscompetitie 2019 is gesloten.

Alle jeugdteams worden door de Jeugdcommissie en de trainers samengesteld en opgegeven. De jeugdspelers/teams hoeven zich dus niet via bovenstaande link op te geven.

Bij het indelen van de Najaarscompetitie 2019 wordt uitgegaan van de actuele rating (bijvoorbeeld 6,1234) van de spelers (dus niet de speelsterktes).

Gevraagd wordt zoveel mogelijk als team in te schrijven.

Individuele leden kunnen zich ook opgegeven. In dit geval gaan we proberen een team voor je te vinden/samen te stellen.

De inschrijftermijn voor de najaarscompetitie 2019 sluit op woensdag 13 juni 2019 om 23.59 uur.

In Bijlage 1 staan de data vermeld waarop de Najaarscompetitie 2019 wordt gespeeld.

 

In Bijlage 2 vind je een overzicht van de competitiesoorten waarvoor binnen de najaarscompetitie 2019 kan worden ingeschreven. 

Zoals je in Bijlage 2 kunt zien, ligt het accent van de speeldagen tijdens de Najaarscompetitie op vrijdag(avond), zaterdag en zondag.

De Najaarscompetitie wordt in het algemeen gespeeld in afdelingen van acht ploegen, waarin een halve competitie wordt gespeeld (zeven speeldagen).

Begintijden Najaarscompetitie:

Alle avondcompetities: 

19.00 uur

Donderdagmorgen: 

10.00 uur

Vrijdagmiddag:  

13.00 uur

Zaterdag:   

variabel tussen 9.00 uur en 16.30 uur

Zondag (ov. competitiesoorten): 

variabel tussen 9.00 uur en 16.30 uur

Zondag 8/9 competitie

16.00 uur

Aandachtspunten komende Najaarscompetitie :

Het aantal teams is gelimiteerd in verband met de beschikbare baancapaciteit.

Op vrijdagavond kunnen wij maximaal 12 teams inschrijven. De teams die de voorgaande jaren ook al op vrijdagavond speelden, hebben de eerste voorkeur.

Op zaterdag kunnen wij in totaal maximaal 22 teams inschrijven.

Geef dus ook een tweede voorkeur op, daar het geen garantie is dat we de eerste keuze kunnen honoreren.

Voor de zaterdag kun je een voorkeur aangeven voor spelen in de ochtend of in de middag. We proberen daar zo veel als mogelijk rekening mee te houden.

Voor het invullen van de bardiensten tijdens de Najaarscompetitie wordt van de teams verwacht dat zij zich aanmelden voor 2 bardiensten, inclusief keukenbezetting. Voor de jeugdteams wordt hiervoor een beroep op de ouders gedaan. Verdere instructies daarover volgen nog.

Net als in de afgelopen najaars- en voorjaarscompetitie willen wij ook op de vrijdagavond en zaterdag baancommissarissen gaan inzetten. Per wedstrijddag zal één van de thuisspelende teams bij toerbeurt worden aangewezen om de baanbezetting te coördineren. 

Instructies hiervoor zullen worden gegeven tijdens de captains vergadering.

Inschrijven kan alleen via het inschrijfformulier.

Het invullen van het knltb nr. van de spelers is voldoende, de rest van de gegevens worden dan automatisch ingevuld.  

Alleen volledig ingevulde formulieren, inclusief knltb nrs. en actuele rating van alle spelers, zullen worden geaccepteerd. 

Met vriendelijke groet,
Ruud en Monique Burcksen 
TVR Competitieleiders

Nieuws overzicht