Uitnodiging ALV

Laat je stem horen!
Kom naar de Algemene Leden Vergadering op woensdag 27 februari 2019.

Aanvang 19:30 uur
Locatie Paviljoen TVR

Agenda
1.
   
Opening en mededelingen
2.    Ingekomen stukken
3.    Notulen ALV van 21 februari 2018
4.    Uitreiking van: Aanmoedigingsprijs - Prestatietrofee en Teambeker
5.    Jaarverslagen bestuursleden
     Korte pauze
6.    Verslag van de penningmeester over het boekjaar 2018
7.    Verslag van de kascommissie en benoeming kascommissie
8.    Bestuursmutaties
9.    Rondvraag en sluiting

Nieuws overzicht