Donateur

  • Je bent jaren lid geweest van TVR, maar mag, om gezondheidsredenen niet meer tennissen?
  • Je moet voor je werk verhuizen?
  • Toch wil je graag bij je clubje betrokken blijven?
  • Je draagt TVR een warm hart toe en wilt dat laten blijken?

Dan is er de mogelijkheid voor de kleine bijdrage van € 25,- donateur te worden. Je kunt dan ook zelf kiezen of de algemene nieuwsmails en informatieboekjes wilt ontvangen om op de hoogte te blijven.

Klik hier voor het inschrijfformulier.

Algemene artikelen overzicht